Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Cách hoạt động

Nắm lấy cơ hội để phát triển vốn của bạn trong thị trường thanh khoản nhất thế giới bằng cách sao chép giao dịch của những nhà giao dịch thể hiện tốt nhất trong chương trình đầu tư của chúng tôi.

Cách hoạt động

Tham gia FXTM Invest ngay hôm nay

  1. Đăng ký Tài khoản Đầu tư của bạn.
  2. Chọn Nhà quản lý Chiến lược mà bạn muốn chọn.
  3. Xác minh hồ sơ của bạn.
  4. Nạp tiền và theo dõi danh mục đầu tư của bạn tăng trưởng.

Bắt đầu Sao chép Giao dịch

Không có kiến thức giao dịch kỹ thuật tiên tiến? …FXTM Invest được xây dựng dành cho bạn.

Chọn đối tác forex hoàn hảo của bạn và thành công khi họ thành công.

Hãy tham gia FXTM Invest

FXTM Awards
Scroll Top